Rekisterin pitäjä:

Sysmän Ikkuna ja Ovi Oy

Rekisterin nimi:

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavien tietojen käsittely

Rekisterin sisältö:

Tilaajan nimi

Tilaajan yhteystiedot

Tilaajan toimitustiedot Henkilöturvatunnus (laskutusasiakkailta) Tiedot maksutapahtumista

Tietojen luovutus:

Henkilötietoja luovutetaan tilattujen tuotteiden valmistajille ja edelleen heidän alihankkijoilleen. Henkilötietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksessa ulkopuoliselle, ilman tilaajan lupaa. Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen suojaaminen:

Henkilötiedot on suojattu asiamukaisesti tietokantaan, johon ei ole käyttöoikeutta ulkopuolisilla.